Реєстрація на участь у творчому конкурсі на місця державного замовлення

Шановні вступники!

В 2021 році творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного замовлення).

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Для участі у творчому конкурсі в ХНТУ з 01 по 13 липня 2021 року (на місця державного замовлення) необхідно з 07 червня по 07 липня 2021 року (до початку відповідного потоку творчого конкурсу) особисто зареєструватися в Приймальній комісії ХНТУ або надіслати на її електронну адресу (pk@kntu.net.ua) скановані копії заповненої заяви та необхідних документів відповідно до Переліку документів на участь у творчому конкурсі.

За додатковою інформацією просимо звертатися до приймальної комісії ХНТУ за тел.: (050) 182 93 53 - Інна, (050) 707 47 05 - Марія; (0552) 34 44 19.

Е-mаіІ: pk@kntu.net.ua

Важливо! В заяві обов'язково треба вказати, в якій з сесій творчого конкурсу (1 або 2 відповідно до Графіку проведення творчих конкурсів) Ви плануєте взяти участь.

 
 

Перелік документів на участь у творчому конкурсі

Для реєстрації на участь у творчому конкурсі на місця державного замовлення за денною формою навчання вступники подають:

- заяву на участь у творчому конкурсі (зразок додається);

- копію документу, що посвідчує особу;

- кольорову фотокартку розміром 3х4 см;

- копію документу про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Увага! Вступники, які зареєструвалися на участь у творчому конкурсі 01 по 13 липня 2021 року обов'язково мають з 01 липня створити електронні кабінети, з 14 по 23 липня подати до означених електронних кабінетів відповідні заяви, а потім, якщо будуть рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, до 18.00 02 серпня 2021 року надати до Приймальної комісії ХНТУ необхідні для зарахування на навчання документи.

У період з 14 по 23 липня 2021 року будуть проведені додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Результати творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня, для вступу на навчання за спеціальністю 022 Дизайн на місця державного замовлення, також можуть бути зараховані для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Програма творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн

 

Матеріали, необхідні для участі у творчому конкурсі: