Головна

Абітурієнту / ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ХНТУ Інформація про особливості вступної кампанії 2021 року / Інформація вступникам / Реєстрація на участь у вступному іспиті на місця державного замовлення (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

Реєстрація на участь у вступному іспиті на місця державного замовлення (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

Шановні вступники!

В 2021 році вступні іспити для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі, проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень).

Для участі у вступних іспитах в ХНТУ з 01 по 13 липня 2021 року для вступу на навчання на місця державного замовлення для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, вступникам, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі, необхідно з 07 червня по 07 липня 2021 року (до початку відповідного потоку вступних іспитів) особисто зареєструватися в Приймальній комісії ХНТУ або надіслати на її електронну адресу: pk@kntu.net.ua скановані копії заповненої заяви та необхідних документів відповідно до Переліку документів на участь у вступних іспитах.

За додатковою інформацією просимо звертатися до приймальної комісії ХНТУ за тел.: (050) 182 93 53 - Інна, (050) 707 47 05 - Марія; (0552) 34 44 19.

Е-mаіІ: pk@kntu.net.ua

Важливо! В заяві обов'язково треба вказати, в якому з потоків вступних іспитів (1 або 2 відповідно до Графіку проведення вступних іспитів) Ви плануєте взяти участь, на яку спеціальність та освітню програму Ви плануєте вступати та обрати відповідні конкурсні предмети (згідно з додатками 4 або 4.1 Правил прийому), з яких Ви плануєте взяти участь у конкурсному відборі.

 
 

Перелік документів на участь у вступних іспитах

Для реєстрації на участь у вступних іспитах на місця державного замовлення навчання вступники подають:

- заяву на участь у вступних іспитах (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ХНТУ);

- копію документу, що посвідчує особу;

- одну кольорову фотокартку розміром 3х4 см;

- копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;

- копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Увага! Вступникам, які прийняли участь у вступних іспитах з 01 по 13 липня, потрібно з 14 по 23 липня подати до приймальної комісії ХНТУ відповідні заяви та документи та, якщо будуть рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, до 18.00 02 серпня 2021 року подати до Приймальної комісії ХНТУ необхідні для зарахування на навчання оригінали документів.

Для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років) вступники подають заяви на вступ тільки у паперовій формі. Перед поданням заяви потрібно особисто подати підтвердні документи до приймальної комісії ХНТУ.

У період з 14 по 23 липня бу дуть проведені додаткові сесії вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Результати вступних іспитів, складених з 01 по 13 липня, для вступу на місця державного замовлення, також можуть бути зараховані для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.