Головна

Про університет / Новини університету / VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА»

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА»

Шановні колеги!

Кафедра дизайну Херсонського національного технічного університету повідомляє про проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва»,

яка відбудеться 8-10 вересня 2021 року

Запрошуємо до співпраці та обміну результатами Ваших наукових досліджень й практичними успіхами в сфері дизайну, мистецтва , культури та інших суміжних галузях.

Конференція працюватиме за наступними напрямками:

1. Сучасне мистецтво та його багатовимірність

2. Персоналії культурологічно-мистецького простору у період глобалізації;

3. Проблеми та суперечності сучасного соціокультурного процесу

4. Загально естетичні та історико-теоретичні проблеми образотворчого мистецтва;

5. Декоративне та прикладне мистецтво: історичні закономірності розвитку, технологічні процедури, ареальні ознаки, особливості поєднання утилітарних та практичних функцій

6. Музеєзнавство, збереження художніх цінностей та пам’яток архітектури;

7. Графічний та мультимедійний дизайн у в добу Інтернет-технологій;

8. Архітектура та дизайн предметно-просторового середовища: методи та засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні, маркетингові й екологічні характеристики.

9. Fashion-індустрія як чинник національної самоідентифікації та культурної єдності Людства.

10. Світові тенденції розвитку і новації в арт-освіті .

11. Маркетинг, управління та підприємництво в культурі, мистецтві та дизайні.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: очна та дистанційна.

Регламент: Тривалість виступів з доповідями: на пленарному засіданні - 20 хвилин, на секційному засіданні - 15 хвилин; на обговорення доповіді - 10 хвилин.

Заявки (електронна форма) та тези доповідей приймаються до 1 серпня 2021 року на адресу: konferenciacultura@gmail.com

Анкета учасника конференції (заявка) : https://forms.gle/9AZ5oJnSCjyk3weU6

Вимоги до тез: 1-3 сторінки, шрифт Times New Roman, 14; інтервал 1,5; поля по 2 см з усіх сторін. УДК, ПІБ автора(ів), вчений ступінь, звання, посада, організація, місто, тема доповіді. Тези будуть видаватися окремим збірником.

Організаційний внесок: 100 гривень за публікацію тез (автору надається збірка в pdf-форматі) або 200 гривень за збірку у друкованому вигляді. Розсилка збірників «Новою поштою» за рахунок авторів тез. Докторам наук збірка в pdf-форматі надається безкоштовно. Організаційний внесок для очних учасників – 200 грн. Витрати на відрядження та проживання — за рахунок учасників та організацій, які вони представляють.

Голова оргкомітету: ректор ХНТУ, д.т.н., професор Бардачов Юрій Миколайович.

Контактні особи:

Завідувачка кафедри дизайну, д.т.н., професор Чепелюк Олена Валеріївна, тел.(095)2154136, (0522) 326979.

Відповідальний за збір матеріалів конференції: Артеменко Марія Павлівна, тел. (050)5342766.

Відповідальний за поселення учасників: Чорностан Ганна Валеріївна, тел.(050)1906338.